Thứ Sáu, 8 tháng 4, 2022

BÁO MỚI 24H

ĐIỂU KHÓ KHĂN NHẤT TRONG CUỘC ĐỜI LUÔN LUÔN LÀ BƯỚC ĐI ĐẦU TIÊN

VIỆN THẨM MỸ MINE KOREA
VIỆN THẨM MỸ MINE KOREA

NẾU ĐANG CHÁN NẢN, MẤT ĐỘNG LỰC HÃY ĐỌC NGAY 10 CÂU NÀY TỰ VỰC DẬY NHÉ! 1.Nếu bạn không chịu cố gắng, một năm sau bạn vẫn sẽ là bạn như lúc này, chỉ là già thêm một tuổi. 2.Có lẽ bạn cho rằng mỗi ngày bạn phải đi làm 8 tiếng đã là mệt mỏi muốn chết, mà không biết rằng : có những người phải làm 2-3 công việc từ sáng sớm tới đêm khuya. 3.Thế giới này chưa bao giờ thiếu người biết cố gắng, chỉ thiếu người có thể kiên trì tới cùng. 4.Nếu bạn không cố gắng, người khác muốn kéo tay bạn lên cũng chẳng biết tay bạn đang ở chỗ nào. 5.Nếu bạn thành công, ngay cả bạn nói dóc cũng thành nói thật. Nếu bạn thất bại, mọi lời nói thật cũng chỉ như nói dóc. 6.Đừng tùy tiện phơi bày vết thương của mình cho người khác xem, vì giữa xã hội này, bạn sẽ không phân rõ người nào sẽ là người bôi thuốc cho bạn, người nào sẽ xát muối vào nó... Có thể khóc, có thể hận, nhưng không thể không mạnh mẽ! Vì phía sau bạn còn cả một đám người đang chờ cơ hội chế giễu bạn!!! 7.Nếu bạn muốn một cuộc sống bình thường, vậy bạn sẽ gặp phải những ngăn trở bình thường. 8.Nếu bạn muốn sống một cuộc sống tốt nhất, vậy bạn nhất định sẽ gặp phải những khó khăn lớn nhất. 9.Thế giới này rất công bằng, bạn muốn thứ tốt nhất, vậy phải chấp nhận những vết thương đau nhất. Nếu có thể vượt qua, bạn thắng; nếu không thể, vậy hãy ngoan ngoãn lui về làm một người bình thường đi! 10.Cái gọi là thành công, không phải là nhìn xem bạn thông minh bao nhiêu mà là bạn có thể mỉm cười vượt khó những cửa ải khó khăn hay không. Theo KIEN THUC KINH TE #Tony_Dzung

NẾU ĐANG CHÁN NẢN, MẤT ĐỘNG LỰC HÃY ĐỌC NGAY 10 CÂU NÀY TỰ VỰC DẬY NHÉ!


1. Nếu bạn không chịu cố gắng, một năm sau bạn vẫn sẽ là bạn như lúc này, chỉ là già thêm một tuổi.


2. Có lẽ bạn cho rằng mỗi ngày bạn phải đi làm 8 tiếng đã là mệt mỏi muốn chết, mà không biết rằng : có những người phải làm 2-3 công việc từ sáng sớm tới đêm khuya.


3. Thế giới này chưa bao giờ thiếu người biết cố gắng, chỉ thiếu người có thể kiên trì tới cùng.


4. Nếu bạn không cố gắng, người khác muốn kéo tay bạn lên cũng chẳng biết tay bạn đang ở chỗ nào.


5. Nếu bạn thành công, ngay cả bạn nói dóc cũng thành nói thật. Nếu bạn thất bại, mọi lời nói thật cũng chỉ như nói dóc.


6. Đừng tùy tiện phơi bày vết thương của mình cho người khác xem, vì giữa xã hội này, bạn sẽ không phân rõ người nào sẽ là người bôi thuốc cho bạn, người nào sẽ xát muối vào nó... Có thể khóc, có thể hận, nhưng không thể không mạnh mẽ! Vì phía sau bạn còn cả một đám người đang chờ cơ hội chế giễu bạn!!!


7. Nếu bạn muốn một cuộc sống bình thường, vậy bạn sẽ gặp phải những ngăn trở bình thường.


8. Nếu bạn muốn sống một cuộc sống tốt nhất, vậy bạn nhất định sẽ gặp phải những khó khăn lớn nhất.


9. Thế giới này rất công bằng, bạn muốn thứ tốt nhất, vậy phải chấp nhận những vết thương đau nhất. Nếu có thể vượt qua, bạn thắng; nếu không thể, vậy hãy ngoan ngoãn lui về làm một người bình thường đi!


10. Cái gọi là thành công, không phải là nhìn xem bạn thông minh bao nhiêu mà là bạn có thể mỉm cười vượt khó những cửa ải khó khăn hay không.


Theo: KIEN THUC KINH TE

VIỆN THẨM MỸ MINE KOREA